Kolikrát už jste v životě slyšeli „to nejde“ a na své plány se vykašlali?

A kolikrát se pak stalo, že za pár měsíců či let přišel někdo, kdo to dokázal a Vy jste se chytali za hlavu se slovy: „že já jsem to nezkusil, ale mě to přece taky napadlo! stejěn jeko jeho/jí!“.

Ta slova pro Vás byla ve skutečnosti jen chabou útěchou, protože jste uvnitř dobře věděli, že nápad nestačí, je potřeba Víra a jeho realizace. A cokoli kolem nás bylo jednou „nemožné“, dokud se nenašel někdo, komu to zapomněli říct a udělal to.

Pojďme si uvést příklady ze skutečnosti, které Vás možná přesvědčí, že tomu tak skutečně je.

Zaběhnout míli za 4 minuty bylo po staletí nemožné, přesto to Roger Bannister dokázal.

Roger Bannister však netrénoval jen fyzicky, musel udělat změnu ve své hlavě. Cvičil ve své mysli, protože jinak by to fyzicky nikdy nemohl zvládnout.

Musel tak provést změnu ve své mysli, aby se výsledek stal dost jistý na to, aby tomu uvěřil a tělo to dokázalo.

Poté co zaběhnul míli za 4 minuty, to během 2 let dokázalo dalších 37 lidí. A to se bavíme o něčem, co nikdo v historii předtím nedokázal.


Jak je to možné?

Dále existuje studie zaměřující se na to, jak mysl ovlivňuje Váš výkon.

Studie se zaměřila na basketbal, pracovali s větší skupinou hráčů NBA a snažili se jim zvýšit výkon. A ti zasvěcení z Vás už vědí, že největší problém mají hráči na volném hodu na koš.

Všichni vědí, že pokud normálně hážete dobře, a teď najednou hážete špatně, něco Vás ruší, něco Vám dává nejistotu.

A tak vzali skupinu a řekli jim, že jim vylepší výkon.

Jak ale vylepšit výkon někomu, kdo má mentální blok?


A tak rozdělili hráče na 3 skupiny po dobu 6 týdnů:

  1. skupina trénovala volné hody
  2. skupina netrénovala vůbec
  3. skupina neměla dovoleno dotknout se basketbalového míče. Vše co dělali bylo, že cvičili ve své mysli. Ale klíčem není, že trénink tvoří dokonalost, ale dokonalý trénink tvoří dokonalost. Takže si členové této skupiny představovali jak hážou na koš. Navykali svou mysl a tělo, že je to dokonalé pokaždé, když udělají hod.


Na konci tohoto 6ti týdenního cyklu udělali test, která skupina bude mít největší úspěšnost v hodech na koš.

Která skupina si myslíte, že měla nejlepší výsledky?

Byla to 3. skupina, která pracovala se svou myslí a jistotou.

Intuitivně víme, že jen cvičení nestačí. Je to o tom se dostat do stavu takové jistoty, že když to jdete provést, neobjeví se žádné pochyby a dokážete to.

Shrnout to tedy můžeme slovy: „Sami si tvoříme svou realitu.“

Zbývá poslední otázka:

Jakou realitu jste se rozhodli si vytvořit Vy?

Chceš se naučit více o stravování, jaks nastavit celkový příjem dne, jak se je vypočítat a celkově jak vést své hubnutí či nabírání efektivně dle moderních vědeckých poznatků? Koukni na můj videokurz:

Více o videokurzu