V určitém okamžiku jsme se dozajista všichni ocitli v bodě, kdy jsme dokonale zkoordinovali cvičení v posilovně, výživu a celkově všechny tréninkové metody. Zkrátka vše naprosto optimální v každém ohledu. Zatím!

Spolu s vámi do posilovny určitě chodí také někdo, kdo dělá naprosto všechno špatně. Z jeho vyprávění víte, že vůbec neřeší stravu ani nic podobného. Že nemá žádné doplňky stravy. A přesto vedle něj vypadáte, jako byste posilovnu a správnou stravu neviděli ani z rychlíku.

Je větší, štíhlejší, a to i když trénuje poloviční množství času. Jak je to možné? Existuje pouze jedno logické vysvětlení – musí být na steroidech!

Je větší, štíhlejší, a to i když trénuje poloviční množství času.

Je větší, štíhlejší, a to i když trénuje poloviční množství času.

Proklepněme si tyto “přírodní” kulturisty

Elegantní hon na “čarodějnice” může začít! V těchto dnech je toho prakticky plný internet! Každý, kdo chce přesně vědět, kdo je či není na steroidech, přidá fotografii úžasné postavy dané osoby na Facebook a samozvaní hodnotitelé vám to hned řeknou. “Tento člověk je určitě na steroidech!

Problém je ale v tom, že mnoho z těchto lidí mluví s takovou jistotou o tom, zda je někdo naturál nebo nikoliv, a přitom nemají jediný sebemenší důkaz, že by tomu tak ne/bylo. Pojďme se tedy podívat na některé z problémů toho, že se někdo snaží zjistit něčí stav založený na nesmyslných argumentech.

Jak poznáte pravdu z fotografie?

Říká se, že fotografie vydá za tisíc slov. Nicméně, pokud jde o posuzování naturálního stavu něčí postavy, fotografie stojí za nic. Při pohledu na snímek nevíme o daném člověku absolutně nic. Nevíme, kolik měří, kolik váží, jaké má zkušenosti, ani žádné jiné podrobnosti. Navzdory tomuto nedostatku informací, fotografie je obvykle vše, co má pro mnohé z trollů hodnotu.

Jedním z největších problémů s fotografiemi je navíc i ten, že jsou vystaveny extrémním iluzím. Úhel snímku, osvětlení a natočení osoby, to vše může výrazně manipulovat s výsledkem.

Příklad pro lepší představu

Pro ilustraci těchto informací, použijeme fotografii klienta Cliffa Wilsona. Níže je uvedeno porovnání jeho klienta, profesionálního přírodního kulturisty Zacha Roushe.

Zdroj: Is there really a way to spot a fake natural?. https://www.biolayne.com/articles/supplementation/natty-witch-hunt/

Zdroj: Is there really a way to spot a fake natural?. https://www.biolayne.com/articles/supplementation/natty-witch-hunt/

Podíváte-li se na fotografii Zacha na levé straně, bylo by snad logické předpokládat, že je na steroidech. Vypadá totiž obrovsky! Na obrázku vlevo Zach váží jen 75 kg.

Nicméně, na fotografii vpravo, zatímco stále vypadá jako velký chlap, byste si s největší pravděpodobností mysleli, že vůbec není profesionální sportovec. Tato fotografie ale pouze ukazuje to, jak Zach vypadá mimo sezónu, když navíc váží 88 kg. Ano, skutečně má na obrázku vpravo vyšší váhu, a to o celých 13 kg!

Štíhlejší osoba, pokud pravidelně trénuje, bude téměř vždy vypadat na fotografiích větší. Když navíc zkombinujete vypracovanou postavu z posilovny, opálení a příznivé osvětlení, můžete dosáhnout až extrémního výsledku. Fotografie samy o sobě zjevně nejsou přesným měřítkem něčího naturálního stavu.

Důkazy ze studií

Ti, kteří mají tendenci obviňovat ostatní z toho, že jsou na steroidech, prostě milují citování studie z rukou odborníků Kouriho a kolektivu s názvem Fat-free mass index u uživatelů i neuživatelů anabolických-androgenních steroidů.

Studii si můžete prohlédnout zde:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7496846

V této studii autoři měří the Fat Free Mass Index (FFMI) na 74 pravděpodobně naturálních sportovcích.

Studie ukázala, že naturální FFMI je limitován přesnou hranicí 25. Rovněž v rámci ní odborníci zhodnotili procenta tělesného tuku 20 bývalých vítězů soutěže Mr. America z období před-steroidové éry a vyhodnotili, že tito sportovci měli střední hodnoty FFMI 25,4. Tato studie je často používána jako důkaz pro každého, kdo má FFMI přesahující hodnotu 25. Při bližším pohledu bychom ale možná neměli tak rychle vyvozovat závěry.

Odborné studie nejsou vše

Mnohé z problémů vyplývajících z této studie totiž pocházejí z nepřesností v měření tělesného tuku. Autoři stanovili množství tělesného tuku díky 74 přírodním sportovcům s využitím měření tuku pod jejich kůží. Existuje ovšem celá řada problémů, které přicházejí na scénu právě při měření tuku pod kůží. Toto měření totiž může být nepřesné až o 10 – 15 % v obou směrech. Je téměř děsivé, jak problematické toto měření je!

Testování tuku v těle obecně je vlastně celé prosyceno nepřesnostmi. Chcete-li znát nevýhody různých testovacích metod tělesného tuku, podívejte se na níže uvedené odkazy od Jamese Kriegera:

Skinfold- http://weightology.net/weightologyweekly/index.php/free-content/free-content/volume-1-issue-5-the-pitfalls-of-body-fat-measurement-parts-5-and-6-skinfolds-and-dual-energy-x-ray-absorptiometry-dexa/the-pitfalls-of-body-fat-measurement-part-5-skinfolds/

BIA- http://weightology.net/weightologyweekly/index.php/free-content/free-content/volume-1-issue-4-the-pitfalls-of-body-fat-measurement-parts-3-and-4-bod-pod-and-bioelectrical-impedance-bia/the-pitfalls-of-bodyfat-measurement-part-4-bioelectrical-impedance-bia/

Underwater Weighing- http://weightology.net/weightologyweekly/?page_id=162

DEXA- http://weightology.net/weightologyweekly/index.php/free-content/free-content/volume-1-issue-5-the-pitfalls-of-body-fat-measurement-parts-5-and-6-skinfolds-and-dual-energy-x-ray-absorptiometry-dexa/the-pitfalls-of-body-fat-measurement-part-6-dexa/

Bod Pod- http://weightology.net/weightologyweekly/index.php/free-content/free-content/volume-1-issue-4-the-pitfalls-of-body-fat-measurement-parts-3-and-4-bod-pod-and-bioelectrical-impedance-bia/the-pitfalls-of-body-fat-measurement-part-3-bod-pod/

Takže jak vidíte, i když bychom jen předpokládali, že všechny zpracované testy tělesného tuku byly naprosto 100% přesné, stále neexistuje žádný způsob, abychom přesně znali množství tělesného tuku dané osoby, o které se snažíme dovědět, jestli náhodou neužívá steroidy.

Nejen tedy celá myšlenka naturálního limitu FFMI je pravděpodobně nepřesná, ale také snažit se zjistit, do jaké kategorie kdo spadá, je poměrně nepřesné.

Takže jsme skončili s nepřesností na každém kroku.

Testování tuku v těle je celé prosyceno nepřesnostmi.

Testování tuku v těle je celé prosyceno nepřesnostmi.

Jak se tedy měřilo množství tuku u bývalých vítězů Mr. America?

Můžete se ptát sami sebe, jak byla vlastně stanovena procenta tělesného tuku u bývalých vítězů Mr. America? Navíc, když tito lidé zvítězili v letech 1939 – 1959?

Procenta tělesného tuku u těchto sportovců se odhadují právě na základě hodnoty jejich FFMI. Neznamená to však, že by odborníci při pohledu na něčí fotografii správně odhadli množství tělesného tuku.

Takže je možné, že i naturální sportovec má hodnotu FFMI nad 25, nebo možná dokonce výrazně výše nad 25? Řekli bychom, že je to docela dobře možné, ale na druhou stranu, jak bychom to jinak mohli zjistit?

Lidé, kteří často citují tuto studii, nakonec pro stanovení naturálního stavu jednotlivých sportovců mají tendenci přiklánět se k vědeckým postupům. To, co je na tom všem ale zajímavé, je to, že i když tato studie měla k přesnosti daleko, neboť to byla jediná studie s pouhými 74 subjekty, spousta lidí věří v její vědecké výsledky.

Rámcový model Dr. Caseyho Butta

Pokud jste už někdy přemýšleli nad tím, jaký by mohl být váš maximální svalový potenciál, pak vám může pomoci právě rámcový model Dr. Caseyho Butta.

Dr. Casey Butt sestavil v průběhu let data pomocí spolupráce s přírodními kulturisty a vyvinul poměrně spolehlivý model pro určení toho, jaký by mohl být maximální svalový potenciál daného jedince vůči procentu jeho tělesného tuku.

Jak jsme ale již výše uvedli, správně určit procento tělesného tuku v těle je velmi složitý úkol, takže tento model berte trochu s nadhledem a také nezapomínejte na nepřesnosti, které se s měřením tělesného tuku pojí.

Co se z modelu Dr. Caseyho Butta dozvíte?

V rámcovém modelu Dr. Caseyho Butta se určuje, kolik svalů někdo může mít na základě jeho zápěstí a obvodu kotníků. “Svalová kalkulačka Dr. Butta” byla velmi dobře objasněna v nedávném videu profesionálního přírodního kulturisty Nsima Inyanga (aka The Natty Professor).

Vřele doporučujeme se na video podívat zde:

Ve videu Nsima ukazuje proměnné, které jsou důležité ve výpočtech Dr. Butta. Ve videu vlastně pojednává o Joshovi Gilliamovi. Josh je 21letý přírodní kulturista, který spadá na konec výpočtů, což je možné vidět v ukázaném modelu.

Podle modelu Casey Butta jsou Joshova zápěstí 10 % nad průměrem k jeho výšce a jeho kotníky jsou 12 % nad průměrem k jeho výšce. To jej spolu s jeho dlouhými svaly na břiše řadí na konec toho, co je schopen ještě vybudovat. To je také důvod, proč Josh váží kolem 81,6 kg při pouhých 165cm, a to už v 21 letech!

Josh je dokonalým příkladem toho, jaký druh extrémních genetických mutací a možností může na světě existovat. Když zkombinujete svůj genetický potenciál, s velmi vědeckým přístupem k tréninku a výživě, s neuvěřitelnou pracovní morálkou, může to všechno vést k obrovským výsledkům.

Výsledky dalších studií

I když jsme teoreticky vypustili potíže při určování tělesného tuku a proměnné, které jsou již započítány do rámcového modelu Dr. Caseyho Butta, tak nám ještě stále chybí proměnné, které mohou existovat mimo tento model. Délka svalů na břiše, přírodní anabolické hladiny hormonů v těle a geny. To jsou další faktory, které přispívají k celkovému budování svalů.

Nakonec si musíme uvědomit, že existuje prostě příliš mnoho genetických možností a příliš mnoho nepřesností, pokud jde o měření přesného složení těla, abychom mohli přijít s přesným „pravidlem“ pro určení původu svalů a tělesné hmoty v případě, že je někdo příliš silný na to, aby to ještě bylo naturální. Tyto nástroje mohou být vodítkem, ale určitě je nemůžete použit se 100% jistotou.

4 pravidla, která si každý sportovec a kulturista musí uvědomit:

Pravidlo # 1- Extrémní hodnoty existují

Je důležité pochopit, že existují extrémní genetické variace, které se přirozeně vyskytují mezi všemi jednotlivci. V našem každodenním životě jsme zvyklí na lidi s „průměrnou“ genetikou a lidi, kteří spadají do průměrného rozsahu. Když jsme konfrontováni s někým na horním konci genetického limitu, může to být pro nás těžko pochopitelné.

Můžeme provést srovnání genetického variačního rozpětí při pohledu na výšku lidí, což nemůže být nijak pozměněno žádnými medikamenty. Průměrná výška muže ve Spojených státech je asi 177.5 cm. Je tedy jisté, že většina lidí v USA se každý den setkává právě s takto vysokými muži.

Dále například předpokládejme, že většina mužů, s nimiž se setkáváme na denní bázi, jsou vysocí mezi 162.5 cm a 192 cm. Nicméně víme, že existují i vyšší, i menší muži. Můžeme se s nimi setkat sice jen zřídka, ale vyloučené to rozhodně není! Tito muži tedy spadají do odlehlých hodnot. Liší se od zbytku populace a jsou neobvyklí.

Je pravda, že lidé, kteří jsou něčím neobyčejní, často trpí různými neduhy. Nicméně i to může být často geneticky dáno. Stejně tak mohou svou roli hrát různé genetické předpoklady například pro větší svalový růst.

I když se jedná pouze o horní 1 % populace, které tímto genem disponuje, není vyloučeno, že se do budoucna bude tento gen rozšiřovat a tak bude těchto jedinců přibývat. Není tedy neobvyklé, že je prostě někdo více svalnatý, i když cvičí méně a nedodržuje striktně jídelníček.

Extrémní hodnoty existují

Extrémní hodnoty existují

Pravidlo # 2 – Jsou důležité jak zkušenosti, tak i důvěra

Při pohledu na něčí snímek jen s informacemi o jeho výšce a váze, je velmi nepřesné a také naivní učinit okamžitě závěry o tom, zda jsou jeho svaly naturální či nikoliv. Pokud přesto někdo rychle uzavře celou situaci obviněním z užívání steroidů, klidně se vsadíme, že tato osoba:

  • Má za sebou jen pár tréninkových zkušeností.
  • Nikdy nebyla na svém svalovém a tréninkovém vrcholu.
  • A je si stále nejistá/ý ve světě posilování, cvičení a kulturistiky.

Osoby, které spadají právě do jedné nebo do více z těchto kategorií, obvykle nejvíce zajímá, kdo je a kdo není na steroidech. Důvodem je to, že mají zatím prostě příliš málo zkušeností.

Lidé, kteří mají pouze okrajové zkušenosti s kulturistikou jsou v tomto případě jako někdo, kdo žije v odlehlé vesnici bez přístupu k vnějšímu světu. Jinak řečeno, taková osoba nemá vůbec ponětí, jak moc se dá reálně vyrůst bez pomoci steroidů a jak by tedy mohli i oni sami vypadat. Prostě nemají žádné zkušenosti. Neví, že neví.

Ti, kteří si nejsou jisti v posilování, a předpokládají, že každý velký chlap je na steroidech, musí být neustále opravování a směřováni na správnou cestu. Jsou si totiž prostě jistí, že mají pravdu. Navíc většinou takoví lidé prostě potřebují vědět, že ostatní užívají steroidy, aby se cítili lépe, neboť vlastně na tom nejsou tak špatně. Myšlenka, že někdo může být mnohem větší a lepší, aniž by podváděl, je totiž hodně depresivní. Je to hořká medicína. Někteří sportovci prostě budou vypadat lépe, než kdy budete vypadat sami.

Je ale jasné, že to všechno vychází z vlastní zkušenosti. Skvěle to dokazuje osobní příběh trenéra Cliffa Wilsona.

Když jsem cvičil první dva roky, vzpomínám si, že jsem poprvé viděl chlápka, který na mrtvém tahu zvedal zhruba 184 kg. I když jsem se snažil sebevíc, podařilo se mi zvednout maximálně 102 kg. Tehdy jsem byl proto 100% přesvědčený, že ten chlap určitě musí být na steroidech. Jinak to přece není možné!” vypráví s úsměvem Cliff.

Dnes už to nejspíš nezjistíme. Ovšem uplynulo dalších 10 let, můj vlastní mrtvý tah dávno přesáhl 184 kg a také jsem získal spoustu zkušeností s trénováním těch nejlepších sportovců na světě. Moje vnímání se díky tomu diametrálně změnilo.

Už vím, že co je standardem pro někoho, kdo je “světová elita”, může být naprosto nedosažitelné pro jiného. Zkušenosti a důvěra mi pomohly změnit pohled na svět,” ukončuje své vyprávění světově uznávaný  trenér Cliff Wilson.

Pravidlo # 3 Nikdy to doopravdy nepoznáte

Pokud někomu vyjde negativní test na přítomnost steroidů, nikdy nemůžete 100% předpokládat, že jsou jeho svaly skutečně naturální. Nikdo neví, co kdo dělá ve svém volném čase. A to ani samotný trenér, který se svými klienty bývá třeba i 24 hodin denně, a to hlavně před soutěžemi. Je možné, že klient použil léky bez jeho vědomí? Je to možné. Je pravděpodobné, že všichni kulturisti s vysokým množstvím svalové hmoty jsou na steroidech? Asi ne.

V téže linii myšlení – podvádějí lidé testy, které by měly odhalit přítomnost steroidů? Jsme si jisti, že takových lidí bude hodně, ale samozřejmě spousta jich také bude poctivých. Jsou všichni z hlavních favoritů kulturistických soutěží na steroidech? Ne, myslíme si, že je to vysoce nepravděpodobné. A to proto, neboť mezi přírodními kulturisty není tolik boháčů, aby si všichni mohli dovolit budovat své svaly jen na steroidech a také falšovat testy.

Samozřejmě není dobré soudit jen podle toho, jak velký někdo je. Je docela jasné, že svaly všech závodníků v mužské kulturistice ze soutěže Olympia jsou nějakým způsobem alespoň trochu podpořené. Pokud ovšem někdo posouvá hranice přirozenosti, tak to prostě nemůžete s jistotou posoudit. Na druhém konci spektra můžeme vidět třeba 47kilovou bikini fitnessku, které před soutěží vyšly testy pro určení přítomnosti steroidů pozitivně.

Jen proto, že je někdo velký, to ještě neznamená, že je na steroidech, a jen proto, že je někdo malý, to neznamená, že jsou jeho svaly naturální.

Tzv. „důkazy“ dokazující něčí užívání steroidů jsou při nejlepším velmi povrchní. Stále existují chvíle, kdy uslyšíte někoho prohlašovat, že je naprosto naturální, ale nikdy budete mít možnost to skutečně zjistit. Neexistuje žádný důkaz, že je někdo na steroidech, a neexistuje na druhou stranu ani žádný důkaz, který by prokazoval, že má někdo skutečně jen naturální svaly. Je to prostě nepoznatelné.

Pravidlo # 4 Jsi nejlepší, takže si s tím nedělej starosti!

Zeptejte se sami sebe, v čem je výhoda, že budete neustále řešit, kdo je a kdo není na steroidech? Pokud si konkurujete v naturálních soutěžích, pak zřejmě chcete rovné podmínky pro všechny. V takovém případě budete muset doufat, že jsou testy v naprostém pořádku. Také ale pamatujte, že testy nikdy nechytí úplně všechny.

Pokud na druhou stranu někdo nesoutěží v žádné soutěži, proč byste se měli starat o to, co ve svém volném čase dělá? Jeho činnost nemá na nikoho jiného dopad jakýmkoli způsobem, tak proč vás to zajímá?

Neřešte situace, které nemůžete změnit

Neřešte situace, které nemůžete změnit

Neřešte situace, které nemůžete změnit

Neustále můžete obviňovat všechny okolo, že berou steroidy a že tedy podvádí. Na konci dne ale budete vy sami jediný člověk, koho to bude štvát, který kvůli tomu bude ve stresu a který si s tím bude lámat hlavu. Jen vy sami! Vzhledem k tomu, že je skutečně obtížné říct, kdo je a kdo není na steroidech, je poměrně naivní a malicherné o tom vůbec vést nějaké debaty a řešit to.

Navíc se s velkou pravděpodobností o dané osobě můžete splést a v takovém případě obviníte nevinného člověka, který si to nezaslouží. Pokud ale přece jen máte o užívání steroidů pravdu, vsadíme se, že se stejně po té, co na to přijdete, nic nezmění. Takže v podstatě je to tak či tak úplně jedno.

Elegantní hon na “čarodějnice” může skončit!

Ti, kteří neustále plánují “hony na čarodějnice” současnosti, zpravidla nedosahují svého plného potenciálu. Jsou to tedy lidé, kteří ve své podstatě věří, že naturální sportovec nemůže dosáhnout velkých výsledků. Na druhou stranu jsou lidé, kteří opravdu věří, že se dá s lidským tělem dosáhnout něčeho hodně speciálního a velkého.

Zaměřte se proto na sebe, snažte se s postavou dojít tak daleko, jak jen to půjde, a možná jednoho dne budete mít dost velké svaly a dostatek zkušeností, abyste mohli tvrdit, zda je někdo naturál.

Chceš se naučit více o stravování, jaks nastavit celkový příjem dne, jak se je vypočítat a celkově jak vést své hubnutí či nabírání efektivně dle moderních vědeckých poznatků? Koukni na můj videokurz:

Více o videokurzu

 

Zdroje:

AJ originál: Cliff Wilson. Is there really a way to spot a fake natural?. https://www.biolayne.com/articles/supplementation/natty-witch-hunt/