Pojďme si vyjasnit pár věcí ohledně cukru.

Logicky:

  1. Pokud by byl cukr návykový, byl by hodně drahý. A to není.
  2. Lidé by v supermarketech kupovali sáčky cukru (nejčistší forma) a jedli ho přímo z toho sáčku. Což nedělají.
  3. Většina supermarketů by byla obklopena ozbrojenými složkami a lidé by se neustále snažili do nich vloupat.
  4. Když se lidé rozhodnout nejíst cukr, nemusejí se doma zamykat a se studeným potem na čele čekat na to, kdy přijde další sáček cukru.
  5. Lidé nekradou, aby financovali svou závislost na cukru.
  6. Haribo medvídky v nočních klubech nekoupíte. A to ani na baru, ani od „dealerů“.


Věci, které nám způsobují potěšení rozsvěcují tu část mozku, která je zodpovědná za tvorbu dopaminu. Tento proces je posílen příchutěmi, texturou, barvou, asociacemi, společenskými situacemi, pocity a nesčetným množstvím dalších věcí. A už je tomu tak, že cukr napomáhá „rozsvítit“ danou část mozku, a tak v tom lidé vidí korelaci.

Stejná část mozku se rozsvítí při vzrušení, hře, zábavě, adrenalinu, kouření, pití alkoholu, sexu, rock and rollu, socializaci, kontaktu s přáteli a rodinou. Přesto však tyto stimuly nikdo neobviňuje z důvodu, že se jich „přejídáme“.

Když jsme nešťastní, dávka dopaminu pomáhá. Jak se nám zvyšuje váha, účinnost dopaminu se utlumuje. Tady můžete vycítit příčinu toho, proč se spousta obézních lidí dále přejídá (potřebuje vyšší dávky pro stejnou účinnost).

Když lidé tvrdí, že je cukr stejně návykový jako kokain, odvolávají se na skenování mozku, z toho je očividné, že se na mozkový scan ani nepodívali.

Pocit štěstí způsobuje velká spousta věcí. Problém je v tom, že se od nás dospělých očekává, že spoustu z těchto věcí dělat nebudeme. Spoustě z nás tedy zůstává jako prostředek k radosti pouze jídlo a pití, a proto se spousta z nás má sklony přejídat a rozmazlovat.

Dělejte věci, které Vám způsobují radost a které si denně dopřáváte. Vytvořte si však také různorodost zdrojů Vašeho štěstí. Příliš mnoho lidí spoléhá na jídlo a pití, jako na hlavní zdroj jejich štěstí.

Autor: Phil Learney (překlad článku)

Chceš se naučit více o stravování, jaks nastavit celkový příjem dne, jak se je vypočítat a celkově jak vést své hubnutí či nabírání efektivně dle moderních vědeckých poznatků? Koukni na můj videokurz:

Více o videokurzu