Mám tady konečně více času přemýšlet nejen nad posílením silných stránek a progressem v těch hlavních bodech mé Cesty 🍀

Ale taky nad stránkami slabými a nad detaily, které jsem kdysi neměl sílu řešit a nebyl schopen věnovat jim svou další pozornost. 🤔 Někdy musíme nechat být příležitosti, i lidi, které nám brání v pokroku na naší Cestě. ✊

Někdy však není od věci odložit Ego a přizpůsobit Cestu i Cíl lidem, které chcete vzít na tu Cestu s sebou. A přesto tohle byla moje slabina, kterou jsem dlouho vědomě ignoroval. 🌓

Byl jsem mentálně slabý a jako Muž ve svých očích často selhal. 🔥

Splnil jsem si 95% cílů, které jsem si stanovil a které pro mě byly spíše bláznova naděje, než racionální splnitelný cíl. Přesto těch 5 % proher nejde vzít zpět a často na ně myslím. ☠️

Vzít zpět bych je však nikdy nechtěl. Protože právě ty prohry, má vina uvnitř a silnější Vůle a Mysl, ze mě dělají Muže Válečníka, jakým jsem teď.⚡️

Takového, který se nikdy nevzdává a neohlíží. Neopakuje však stejné chyby a v dalších bitvách se objevuje silnější a vybaven lepšími zbraněmi, se kterými se naučil lépe zacházet. ⚔️

S věkem může být těžší udržet fyzickou sílu a rychlost, pokud však máte Moudrou Duši, stanete se silnější mentálně a dokážete bojovat chytřeji s využitím menší síly. ☯️

Tak jděte kupředu a bojujte své bitvy moudře, přátelé. Protože každá bitva může rozhodovat o výsledku Války ✊

Be Effective ⚡️

Chceš se naučit více o stravování, jak si nastavit celkový příjem dne, jak si ho vypočítat a celkově jak vést své hubnutí či nabírání efektivně dle moderních vědeckých poznatků? Koukni na můj videokurz:

Více o videokurzu